thumbnail
thumbnail

oil on panel 8x8 $650

press to zoom
Self Portrait
Self Portrait

oil on panel 10x10 $750

press to zoom
Alexi
Alexi

oil on panel 10x10 $750

press to zoom
Lance
Lance

oil on panel 10x10 $750

press to zoom
Blonde with Diamonds
Blonde with Diamonds

oil on panel 10x10 SOLD

press to zoom
Ginger Hipster
Ginger Hipster

oil on panel 8x8 SOLD

press to zoom
Man with Hat
Man with Hat

oil on panel 10x10 $750

press to zoom
Omar
Omar

oil on panel 10x10 $750

press to zoom
Guy with Bangs
Guy with Bangs

oil on panel 8x8 $550

press to zoom
Bre
Bre

oil on panel 6x6 $450

press to zoom
Alter Boy
Alter Boy

oil on panel 10x10 $750

press to zoom
1/1